Privaatsusteade

Eesti Vanglatööstus AS Privaatsusteade

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on AS Eesti Vanglatööstus, (Harju tee 59, Tabasalu, Harku vald reg kood: 107 27 967, (edaspidi EVT).

Privaatsusteade:

  • kirjeldab, kuidas me tagame teie isikuandmete puutumatuse ja kaitsmise
  • kirjeldab, kuidas me kogume, kasutame ja kaitseme teie isikuandmeid;
  • aitab teil aru saada, kuidas teie isikuandmeid kogutakse ja kasutatakse, samuti kirjeldab millised on teie õigused oma isikuandmetega seoses.

Sinu isikuandmete töötlemisel järgime me Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.

Kasutame andmeid eesmärgil, milleks andmete kogumine oli vajalik ning ainult selle eesmärgi täitmiseks vajalikus ulatuses. Eesmärgi täitumisel kustutame me isikuandmed.

Privaatsusteatest saad infot ja juhiseid, kui sa kasutad meie veebilehti.

Viitame privaatsusteatele ja võimaldame sellega tutvuda sinuga lepingu sõlmimisel, samuti sulle teenuse, kauba ja/või e-keskkonna pakkumisel. Privaatsusteade on sulle infot edastav dokument ja ei ole osa teiega tehtvast müügitehingust või infopäringust.

Püüame hoida privaatsusteade ajakohasena ja teile kättesaadavana EVT kodulehel www.evt.ee või meie kontori kaudu.

Isikuandmed ja nende töötlemine

Isikuandmed (edaspidi ka andmed) on sinu kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed. Andmeid kasutatakse ainult müügitehingu teostamiseks või teie päringule vastava pakkumise loomiseks