Hankeinfo

AS Eesti Vanglatööstus hanked

AS Eesti Vanglatööstus hangib materjale ja asju kooskõlas riigihangete seadusega ja ettevõtte juhataja 14.04.2014. a kehtestatud käskkirjaga nr 26 “AS Eesti Vanglatööstus hankekord”.

Hanked avaldatakse riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/

Info riigi- ja omavalitsusasutustele kui hankijatele

Vastavalt Riigihangete seaduse §-le 50 punkt 4 on hankijal (riigi- ja omavalitsusasutustel) õigus korraldada riigihange väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusena, kui riigihanke eeldatav maksumus on väiksem rahvusvahelisest piirmäärast ja ostetakse asju või tellitakse teenuseid kinnipidamisasutuselt või selle tootmisüksusi haldavalt riigi äriühingult.

See annab võimaluse vähendada riigihangete korraldamisega seotud töö- ja ajakulu.

Alates 2002. aastast on AS Eesti Vanglatööstus osalenud edukalt erinevatel riigihangete konkurssidel. Vastavalt võidetud hankele on ettevõte valmistanud metall- ja puitmööblit, erinevaid metallkonstruktsioone ja õmblustoodangut (pealisriideid, voodipesu).